Политика за възстановяване на средства

Компанията няма да приема връщания или възстановявания на суми за който и да е продукт, след като продуктът бъде доставен на доставчика.

Ако продуктът или услугата, предлагани на уебсайта на Компанията, не отговарят на описанието, можете да върнете продукта в съответствие с условията за покупка.